Een kunstwerk komt optimaal tot zijn recht wanneer het een onderdeel is van het geheel. In mijn werk ben ik daarom voortdurend op zoek naar een wisselwerking tussen kunst en omgeving in de breedste zin van het woord. Niet alleen de fysieke hoedanigheid van de omgeving, maar ook de historie, de functie en de gebruiker ervan spelen een belangrijke in de totstandkoming van een beeld. Door zowel fysiek als inhoudelijk een verbinding aan te gaan met de context van een locatie overstijgt het kunstwerk haar decoratieve functie en ontstaat er een dialoog met de omgeving.
De menselijke invloed op ruimte en de beleving daarvan vormt zodoende het meest elementaire onderwerp van mijn werk.
Daarnaast is onderzoek naar de betekenis van publieke ruimte in samenhang met de relatie tussen kunst en publiek een belangrijke bron van inspiratie. Hieruit voortvloeiend experimenteer ik met onconventionele manieren om kunst en publiek samen te brengen.  

 

visie